bodyÇ

"Google Özel Arama" tüm istanbulium.net sitelerinden sonuç getirmektedir.

Pervititch Haritaları: Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ortaköy, Beyoğlu, Şişli Bölgeleri

Pervititch Haritaları'nın Tarihi Yarımada bölümüne ait olan paftaları alt gruplar halinde bir önceki yazı içerisinde paylaşmıştım. Özellikle tarihi eserleri daha çok barındırması, eski fotoğrafların çoklukla bu bölgeden üretilmiş olması hasebiyle bu bölüme özel önem vermiştim. Aynı yazı içerisinde kısmi bilgiler de bulunmaktadır. Geriye kalan 6 bölgeye ait eldeki paftaları ise toplu olarak iletiyorum. Her bir bölge için ayrı ayrı klasörler oluşturulmuş ve paftalar yerleştirilmiştir. 

Pafta sayısı ile olan link Google Photos'a gitmekte ve bu albümlerde rahatça detaylara yaklaşılabilmektedir. Açıklamalar Google+ üzerinden yorumlar suretiyle zaman içinde paftalara yerleştirilecektir.

- Kadıköy (15 Pafta)

- Üsküdar (29 Pafta)
- Beşiktaş (15 Pafta)
- Ortaköy (5 Pafta)
- Beyoğlu (27 Pafta)
- Şişli (28 Pafta)

üzerinden linkleri kullanarak paftalara ulaşabilirsiniz.